Våra värden

Kundorientering

Alla våra produkter och vår produktplanering grundar sig naturligt på kundorientering, eftersom vi tillverkar alla våra produkter som skräddarsydda enligt kundens önskemål. Vi vill att vår verksamhet ska vara rättfram och ärlig och vi respekterar varje kund. Vi informerar öppet om våra produkters egenskaper och vår prissättning är så genomskinlig som möjligt. Kvalitetsförbättringar och produktutvecklingstips insamlar vi direkt från fältet. I egenskap av ett tämligen litet företag är vi flexibla och kan även utföra snabba modifieringar av och förbättringar i vår produktion för att säkerställa att våra kunder är nöjda.

Miljö- och kvalitetsfrågor

Vid tillverkningen av våra produkter utnyttjar vi miljövänliga material. De speglar och glas som vi använder har tillverkats utan ett kopparlager och nästan helt utan bly. Förutom en bättre spegelkvalitet minskar teknologin även den miljöbelastning som uppstår vid tillverkningen.

Möbelskivorna som vi använder vid tillverkningen av garderobstommar och skjutdörrar hör till utsläppsklass M1 för byggmaterial. Klassen är den bästa och berättar om små utsläpp.

Det spill som uppstår vid tillverkningen; glas, spegel, stål och aluminium återvinns och används sedan till exempel för tillverkning av glasull.

För att säkerställa en hög kvalitet förnyar vi vår maskinpark regelbundet. Den nya teknologin gör det möjligt att tillverka produkter av hög kvalitet och även att beakta aktuella miljöfrågor samt förbättra arbetsergonomin.

Samhället & närsamhället

Södra österbotten är berömt för sin möbelindustri och de flesta av våra samarbetsparter är företag inom närområdet. Vårt mål är ett långsiktigt kompanjonskap med våra varuleverantörer och samarbetsparter. Ömsesidigt förtroende och en öppen och lönsam handelsrelation är viktiga för oss. Förtroendet är ett resultat av åratal av samarbete och att skyldigheterna uppfylls i tid.

Även välbefinnande i närsamhället och en blomstrande landsbygd är viktiga för oss. Ungdomarna har en benägenhet att flytta på grund av studier eller arbete och i syfte att förhindra detta vill vi för vår del stödja ungdomarna i vårt område. Vi erbjuder aktivt praktikantplatser till studeranden i både högstadier och yrkesskolor. Vi stödjer bland annat lokala idrottsföreningar, lågstadieskolor och 4H-klubbar med olika donationer och sponsorpengar.

Vid underentreprenader använder vi oss av ett servicecenter som verkar på övergångsarbetsmarknaden. Där erbjuds arbetsmöjligheter till personer som av olika orsaker har svårt att hitta arbete på den öppna arbetsmarknaden.