Mirror Line

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) sekä Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

Mirror Line Oy:n tietosuojaselosteet

Asiakasrekisteri
Potentiaaliset asiakkaat
Uutiskirjerekisteri
Rekrytointirekisteri

Ostoskori
Ostoskori on tyhjä.Palaa kauppaan