Vastuullisuus Mirror Linella

Vastuullisuus

Nyky-yhteiskunnassa jokaisella yrityksellä on varmasti ollut peiliin katsomisen paikka, mitä tulee vastuullisuuteen. Meiltä niitä peilejä onneksi löytyy!

Viime vuosina vastuullisuus on nostettu tekemisemme keskiöön. Tämä on tarkoittanut sitä, että olemme entistäkin enemmän kiinnittäneet huomiota tekemisemme ekologisuuteen, työntekijöidemme hyvinvointiin sekä yhteiskunnalliseen vastuuseen. Vastuullisuuden suhteen meidän yrityksessä moni asia on jo erittäin hyvin, mutta olemme asettaneet myös tavoitteita tulevaisuuteen. Ohessa esittelemme, kuinka vastuullisuus näkyy yrityksessämme ja minkälaisia ovat seuraavat tavoitteemme vastuullisuuden suhteen.

avainlippu

Meillä on Avainlippu!

Ostamalla kotimaista ostat työtä Suomeen. Kotimaiset tuotteet ja palvelut tunnistaa helposti Avainlippu-merkistä. Avainlippu-merkin saa, mikäli yrityksen tuote tehdään tai palvelu tuotetaan Suomessa. Myös yrityksen kotimaisuusasteen tulee olla vaaditulla tasolla. Me kannamme Avainlippua ylpeydellä, sillä saamme työllistää Karijoen tehtaallamme lähes 40 ammattilaista ja kotimaisuusasteemmekin on 80 %. Perheyrityksenä meille on tärkeää tukea myös muita kotimaisia yrityksiä.

 

Kaapiston lisätarvikkeet

Ympäristö

Tehtaamme sijaitsee keskellä kauneinta luontoa metsien ja peltojen keskellä Karijoella. Jotta myös jälkipolvet tulevaisuudessa saisivat nauttia näin kauniista ympäristöstä, haluamme osaltamme kiinnittää huomiota ekologisuuteen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen.

 • Käyttämämme sähkö on sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa.
 • Tuotantomme optimoinnilla pyrimme siihen, että energiankulutus on tehokasta ja hukkamateriaalin syntyminen mahdollisimman vähäistä.
 • Suunnittelemme tuotteemme pitkäikäisiksi niin muotoilun kuin laadukkuuden suhteen. Valikoimassamme on myös varaosia, joilla tuotteen käyttöikää saa pidennettyä.
 • Liukuovien pyörästöillä on 25 vuoden takuu, joka on mahdollista vuosien kokemuksen ja tuotekehityksen ansiosta.
 • Kohti paperitonta toimistoa! Olemme viime vuosina panostaneet sähköiseen tarjous- ja tilausprosessiin, joka on mahdollistanut sen, että myynnissämme tulosteet ovat jääneet pois käytännössä kokonaan. Myös kirjanpidossa on siirrytty kokonaan sähköiseen muotoon.
 • Teemme tuotteemme mittatilaustyönä, joten jokainen tuote valmistetaan tarpeeseen. Tämä mahdollistaa sen, ettei meillä kerry varastoon tarpeettomia tuotteita malliston muuttuessa.
 • Käyttämämme kalustelevymateriaali kuuluu rakennusmateriaalien parhaaseen M1-päästöluokkaan. Levymateriaali valmistetaan minimissään 30 %:sti kierrätetyistä materiaaleista, kuten pintaviallisista levyistä, vanhoista ikkunanpokista, EUR-lavoista ja puisista katto- ja seinämateriaaleista. Kierrätetyn materiaalin osuus vaihtelee jonkin verran sen saatavuuden mukaan.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälkemme 2022 oli 245,33 t CO2e, joka vastaa noin 25 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon kasvihuonepäästöjä tuotteesta, toiminnoista ja palveluista aiheutuu. Hiilijalanjälkeemme on laskettu GHG Protocol -laskentamenetelmän mukaisesti vain scope 1 ja scope 2 päästöt. Jatkossa tarkoituksemme on laajentaa laskentaa myös scope 3 päästöihin. Tämän laskelman perusteella pystymme toteamaan, mitkä ympäristöasiat erityisesti kaipaavat huomiota sekä seuraamaan päästöjen kehitystä tulevaisuudessa.

Suurin päästölähteemme on polttoaineen kulutus (83,8 %).Toimitamme tuotteemme asiakkaille pääasiassa omalla kuljetuskalustollamme. Tuotteemme ovat helposti särkyviä, joten niille suunnitellut kontit ja kokeneet kuljettajat vähentävät tuotteiden rikkoutumista kuljetuksessa ja näin tarvetta valmistaa tuotteita uudelleen tai korjata niitä. Tarkasti suunnitellut suuntakuormat ja ajojärjestely takaavat sen, että autojen täyttöaste on korkea. Merkittävin päästöjen vähennystoimi olisi uusiutuvan dieselin käyttöönotto, jonka mahdollisuutta aiomme tutkia.

Toiseksi eniten päästöjä syntyy lämmön tuottamiseen käytettävästä hakkeesta (12 %). Lämmön tuottamiseen käytetty hake on omasta tuotannostamme syntynyttä levyhukkaa. Tehtaamme siis lämpiää pääasiassa tuotantomme sivuvirtaa hyödyntämällä. Tässä asiassa olemme todenneet, että lämmöntuotannolla pystymme parhaiten hyödyntämään levyhukkaa, jota mittatilaustuotteiden tuotannossa syntyy tehokkaasta levyoptimoinnista huolimatta.

#mirrorintiimi

#mirrorintiimi on tärkein voimavaramme!

Työntekijöistä huolehtiminen on meille tärkein vastuullisuusteko. Työllistämme tehtaallamme Karijoella 39 työntekijää.

Mirror Linen tärkein voimavara on meidän upea henkilökuntamme. Tavoitteenamme on pitää niin hyvää huolta henkilöstöstämme, että meillä viihdytään, työsuhteet ovat pitkäaikaisia ja olemme haluttu työnantaja myös jatkossa. Tämä on nostettu yhdeksi suuntaviivaksi yritysstrategiassamme. Pyrimme huolehtimaan työntekijöidemme hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä monin eri keinoin.

Työntekijöistä koostuva työntekijälähettilästiimimme, työterveyshuoltomme ja työeläkeyhtiömme järjestämät hyvinvointi- ja työtyytyväisyyskyselyt, vuosittaiset kehityskeskustelut ja osastokohtaiset workshopit pitävät meidät ajan tasalla työntekijöidemme työkyvystä sekä viihtyvyydestä. Näistä saatavan tiedon avulla pystymme reagoimaan tehokkaasti työntekijöidemme tarpeisiin.

Työterveyshuolto ja työeläkeyhtiö järjestävät säännöllisesti hyvinvointi- ja työtyytyväisyyskyselyitä henkilöstöllemme. Kyselyn mukaan työtyytyväisyys Mirror Linella on 4,2 (asteikolla 1-5).

Mirror Line kehysmallipalat

Hyvää myös ympärillemme

 • Maksamme veromme 100%:sti Suomeen. Vuonna 2022 verokädenjälkemme oli 1,2 miljoonaa euroa. Verokädenjälki tarkoittaa yritysten maksamien verojen määrän selvittämistä, ja sen tarkoitus on tuoda ilmi yritysten tärkeää roolia hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä ja julkisten palveluiden rahoittamisessa.
 • Olemme alueellamme merkittävä työllistäjä.
 • Mirror Line kotimaisuusaste on 80 %. Kotimaisuusaste tarkoittaa suomalaisten kustannusten osuutta tuotteen omakustannusarvosta, ja huomioon otetaan kaikki tuotantoon kohdistuvat kustannukset, kuten raaka-aineet, henkilöstökustannukset ja pakkaustarvikkeet. Työllistämme mielellämme muita kotimaisia toimijoita suosimalla kotimaisia materiaaleja tuotteissamme: esimerkiksi kaikki kehyksemme ovat Suomessa valmistettuja. Työ kotimaisuusasteen nostamiseksi jatkuu edelleen, mutta vaihtoehtojen löytäminen vaatii paljon selvitystyötä. Kotimaisuuden lisäksi vaakakupissa painaa nimittäin esimerkiksi toimitusvarmuus ja laatukriteerimme.
 • Käytämme osan liikevoitostamme yhteiskunnalliseen hyvään, kuten hyväntekeväisyyteen ja sponsorointiin.
Euroopan Unioinin osarahoittama

Investointi tuotannon tehostamiseen ja resurssiviisauden lisäämiseen

Vuosina 2022-2023 teimme investoinnin tuotantoomme, jonka tavoitteena oli tuotannon tehostaminen ja resurssiviisauden lisääminen. Hanketta on osarahoitettu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimesta.

Hankkeeseen kuului n. 800 m2 hallilaajennus sekä levyntyöstölinjaston uusiminen. Nämä toimenpiteet ovat mahdollistaneet sen, että levyntuotantokapasiteetti on tuplaantunut aikaisempaan verrattuna. Kannustimena investoinnille toimi henkilöstön hyvinvoinnin ja työergonomian parantaminen. Uudella levyntyöstölinjastolla raskaimpia nosteluita vaativia työvaiheita on saatu automatisoitua, mikä vähentää fyysistä kuormitusta huomattavasti. Työympäristö on parantunut sisäilmankin osalta, sillä sahauspisteillä on nyt entistä tehokkaammat purunpoistolaitteet. Toinen tärkeä kannustin hankkeessa oli ympäristöystävällisempi tuotanto. Uusi tuotantolinjasto kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa edelliseen verrattuna uuden nykyaikaisen tekniikan ansiosta.

mirror linen tarina

Vastuullisuustavoitteet 2024

Mitkä ovat Mirror Linen seuraavat kehityskohteet vastuullisuusasioissa? Olemme jälleen asettaneet itsellemme kolme vastuullisuustavoitetta, joiden etenemistä pääsette seuraamaan!

 1. Materiaalihukan pienentäminen
  Tehokkaasta optimoinnista huolimatta mittatilaustuotteiden valmistamisesta syntyy jonkin verran materiaalihukkaa. Yksi tämän vuoden tavoitteista on materiaalihukan pienentäminen, joka on mahdollista uusien koneiden ja ohjelmien ansiosta. Pyrimme siihen, että enenevissä määrin pienet levyosat, kuten sokkelit ja peitelevyt, leikataan samaan aikaan isojen välisivujen ja hyllyjen kanssa. Tämä tulisi vähentämään materiaalihukkaa merkittävästi!

 2. Kierrätyksen tehostaminen
  Aiomme panostaa tuotannossamme tehokkaampaan kierrätykseen. Tavoitteena on, että kaikki materiaalihukka ja jäte, joiden syntymistä emme pysty toimillamme vähentämään, kierrätetään oikeaoppisesti. Suunnitelmissamme on ainakin pahvien ja kirkkaiden muovien toimittaminen uusiokäyttöön ja uusien paalaimien hankkiminen, jolloin jäte saadaan pienempään tilaan ja näin helpommin kuljetettavaan muotoon.

 3. Tavarantoimittajien vastuullisuuskriteeristön laadinta
  Tänä vuonna tavoitteenamme on laatia tavarantoimittajillemme vastuullisuuskriteeristö, jonka perusteella kartoitamme kumppaneidemme vastuullisuusasioiden nykytilaa ja helpotamme mahdollisten uusien kumppaneiden vastuullisuuden arviointia. Projektin tarkoituksena on se, että voimme miettiä yhdessä tarpeellisia toimenpiteitä ja rohkaista heitäkin ottamaan askeleita eteenpäin vastuullisuuden suhteen.
mirror linen tarina

Miksi Mirror Line?

Me tiedämme: uuden säilytys- tai tilanjakoratkaisun etsiminen voi olla työlästä ja aikaa vievää. Meidän ratkaisumme on valmistettu mittatyönä, millintarkasti toiveidesi ja tarpeidesi mukaisesti, ja kestävät aikaa ja käyttöä.

Mutta mistä muista syistä sinun kannattaisi valita juuri meidät?
Ostoskori
Ostoskori on tyhjä.Palaa kauppaan